Alergologia

Katarzyna Polak-Witka
Specjalista dermatolog-wenerolog

Katarzyna Polak-Witka

Dr Katarzyna Polak-Witka jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z dermatologii i wenerologii odbyła w Klinice Dermatologicznej WUM, gdzie prowadziła również zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego.

Dr Katarzyna Polak-Witka jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z dermatologii i wenerologii odbyła w Klinice Dermatologicznej WUM, gdzie prowadziła również zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego. W latach 2017-2018 odbyła staż w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Charité – Universitätsmedizin Berlin w Berlinie w ramach Stypendium Otto Braun-Falco. Jest stypendystką studiów doktoranckich na Humboldt University of Berlin. W 2016 roku odbyła szkolenie z dermoskopii na Medizinische Universität Graz w Austrii.

Dr Katarzyna Polak-Witka prowadzi badania kliniczne nad nowymi lekami w leczeniu m.in. atopowego zapalenia skóry i łuszczycy. Jest autorką publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem European Academy of Dermatology and Venerology, European Hair Research Society i Polskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii.

Specjalizuje się w leczeniu chorób skóry i włosów oraz w laseroterapii. Do przedmiotów jej szczególnego zainteresowania należą choroby alergiczne, pęcherzowe, kolagenozy, choroby włosów oraz dermoskopia.

Monika Kałowska
Specjalista dermatolog-wenerolog

Monika Kałowska

Dr n. med. Monika Kałowska jest dermatologiem oraz specjalistą w dziedzinie patomorfologii i autorem, wyróżnionej przez WUM, pracy doktorskiej z zakresu patofizjologii chorób pęcherzowych skóry.

Dr n. med. Monika Kałowska jest dermatologiem oraz specjalistą w dziedzinie patomorfologii i autorem, wyróżnionej przez WUM, pracy doktorskiej z zakresu patofizjologii chorób pęcherzowych skóry.

Od 2004 r jest związana Kliniką Dermatologiczną WUM, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne z dermatologii i wenerologii. Do 2020 roku pracowała jako starszy asystent Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadziła zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego i English Division WUM.

Dr Kałowska Jest członkiem European Academy of Dermatology and Venerology i Polskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii.Ukończyła Kurs Histopatologii Dermatologicznej organizowany przez European Academy of Dermatology and Venerology w 2009 roku.

Specjalizuje się w leczeniu chorób skóry, w tym szczególnie łuszczycy, chorób pęcherzowych, trądziku i jego powikłań, trądziku różowatego, łysienia o różnej etiologii, chorób wirusowych skóry, dermatoz zapalnych, a także dermoskopii i w dermatologii estetycznej i zabiegowej.
 

+48 22 111 50 05 Porozmawiajmy