Chirurgia plastyczna

Janusz Obrocki
Specjalista chirurgii plastycznej

Janusz Obrocki

Dr Janusz Obrocki jest specjalistą chirurgii plastycznej. W 1991 r. ukończył Wojskową Akademie Medyczną. Następnie odbył staż specjalizacyjny z chirurgii ogólnej w II Klinice Chirurgii Ogólnej CSK WAM w Warszawie, a następnie staż specjalizacyjny z chirurgii plastycznej w Klinice Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej CSK WAM zakończony uzyskaniem tytułu specjalisty chirurgii plastycznej.

Dr Janusz Obrocki jest specjalistą chirurgii plastycznej. W 1991 r. ukończył Wojskową Akademie Medyczną. Następnie odbył staż specjalizacyjny z chirurgii ogólnej w II Klinice Chirurgii Ogólnej CSK WAM w Warszawie, a następnie staż specjalizacyjny z chirurgii plastycznej w Klinice Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej CSK WAM zakończony uzyskaniem tytułu specjalisty chirurgii plastycznej.

Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych stowarzyszeń i towarzystw: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej ( PTChPRiE ), Specjalistycznej Sekcji Chirurgii Estetycznej, IPRAS ( International Confederation for Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery ), ISAPS ( International Society of Aesthetic Plastic Surgery ).

Dr Obrocki stale podnosi swoje kwalifikacje, często bierze udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, Czechach, Holandii, Turcji, Izraelu, USA i Australii.

Specjalizuje się w operacjach piersi, twarzy oraz liposukcji.

Margareta Budner
Specjalista chirurgii plastycznej

Margareta Budner

Dr n.med. Margareta Budner jest chirurgiem dziecięcym I plastycznym. Staż specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii dziecięcej odbyła w Klinice Chirurgii Dzieci i Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Następnie praktykowała w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Doskonaliła tam swoje umiejętności w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej pod kierunkiem pani Prof. Dr hab. n. med. Zofii Dudkiewicz.

Dr n.med. Margareta Budner jest chirurgiem dziecięcym I plastycznym. Staż specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii dziecięcej odbyła w Klinice Chirurgii Dzieci i Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Następnie praktykowała w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Doskonaliła tam swoje umiejętności w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej pod kierunkiem pani Prof. Dr hab. n. med. Zofii Dudkiewicz. Tytuł specjalisty chirurgii plastycznej uzyskała po ukończeniu szkolenia we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej.

Obecnie dr Budner koordynuje pracę na oddziale dziecięcym tego ośrodka. Jednocześnie współpracuje ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Kliniką Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

Dr Margareta Budner jest autorką licznych opracowań i publikacji naukowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, stażach i sympozjach zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Jej hobby to malarstwo. Dr Budner nie tylko pasjami zwiedza galerie i muzea, ale również sama maluje obrazy.

Piotr Gierej
Specjalista chirurgii onkologicznej

Piotr Gierej

Dr Piotr Gierej jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej, ponadto aktualnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

Dr Piotr Gierej jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej, ponadto aktualnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

Ukończył studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w zespole chirurgicznym Zakładu Brachyterapii w Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, następnie w Oddziale Chirurgicznym Kliniki Onkologicznej Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Przez 6 lat był związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Chorób Wątroby w SPCSK w Warszawie, pracując również w zespole transplantacyjnym wątroby. W 2015 r. ukończył 4-letnie studia doktoranckie na I Wydziale Lekarskim WUM. Od 2014 r. jest związany z Kliniką Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie pracuje jako starszy asystent.

Dr Piotr Gierej posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu zabiegów z szerokiego zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, od kilku lat wiodącym zainteresowaniem jest chirurgia piersi, w szczególności leczenie zmian nowotworowych, mastektomie profilaktyczne, rekonstrukcje piersi, symetryzacje piersi oraz korekcje deformacji piersi po leczeniach oszczędzających z powodu raka piersi.

Uczestniczył w wielu stażach krajowych i zagranicznych (m.in. w Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe-Rüppurr, Klinik für Allgemein-, Visceral- und Gefäβchirurgie w Niemczech), konferencjach naukowo – szkoleniowych oraz warsztatach chirurgicznych (w szczególności chirurgii piersi). Dr Gierej jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym zaleceń Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dotyczących chirurgicznego leczenia zmian nowotworowych piersi), oraz prezentacji na konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Towarzystwa Chirurgów Polskich.
 

Konrad Januszek
Specjalista chirurgii plastycznej

Konrad Januszek

Dr n. med. Konrad Januszek Specjalista Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Ogólnej z ponad 20 letnim doświadczeniem. Dr Januszek jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. II stopień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej zdobył w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CSK MSWiA w Warszawie, prowadzonej przez prof. Piotra Andziaka.

Dr n. med. Konrad Januszek Specjalista Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Ogólnej z ponad 20 letnim doświadczeniem. Dr Januszek jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. II stopień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej zdobył w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CSK MSWiA w Warszawie, prowadzonej przez prof. Piotra Andziaka. Następnie przez wiele lat pracował w Oddziale Chirurgii Plastycznej CSK MSWiA pod kierownictwem dr. n. med. Tadeusza Witwickiego, tam też ukończył specjalizację z Chirurgii Plastycznej. W latach 2014 - 2021 pracował w Szpitalu Doktora Marka Szczyta gdzie wykonywał szeroki zakres zabiegów chirurgii estetycznej. W 2015 roku obronił pracę doktorską której tematem jest: „Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu powierzchownej i guzkowej postaci raka podstawnokomórkowego skóry”. W swoim życiu zawodowym kieruję się od zawsze empatią – potrzebą zrozumienia oczekiwań swoich pacjentów i dopasowaniem do nich możliwości jakie daje współczesna medycyna na najwyższym możliwym poziomie. Uczestniczy regularnie w zjazdach i szkoleniach organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Od 2005 roku prowadzi również Prywatną Specjalistyczną Praktykę Chirurgiczną „Przy Tobie” w Józefosławiu. Od 04.2021 dołączył do zespołu chirurgii plastycznej Klinika Ambroziak Szpital, gdzie wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej. Jego niezależnym od medycyny obszarem zainteresowań jest sztuka, a szczególnie muzyka. Od 2000 roku wraz z przyjaciółmi współtworzy projekt muzyczny o nazwie SZUM (52UM) który przygotowuje właśnie swój nowy, IV album.
 

Bartłomiej Noszczyk
Specjalista chirurgii plastycznej

Bartłomiej Noszczyk

Profesor Bartłomiej Noszczyk, jest chirurgiem plastycznym, wieloletnim pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. Urodzony w Warszawie. W 1983 r. złożył maturę w XVI L.O. im. Stefanii Sempołowskiej. W 1989 r. ukończył studia w Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskał dyplom lekarza.

Profesor Bartłomiej Noszczyk, jest chirurgiem plastycznym, wieloletnim pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. Urodzony w Warszawie. W 1983 r. złożył maturę w XVI L.O. im. Stefanii Sempołowskiej. W 1989 r. ukończył studia w Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskał dyplom lekarza. W czasie studiów stypendysta na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku. Po studiach pracował jako asystent w Zakładzie Fizjologii II Wydziału Lekarskiego AM, gdzie w 1991 r., pod kierunkiem prof. Ewy Szczepańskiej - Sadowskiej obronił doktorat. Po doktoracie kontynuował badania naukowe i wiele publikował. Równolegle z pracą w Zakładzie Fizjologii kontynuował specjalizację z chirurgii ogólnej. W 1991 r. był stypendystą w Hammersmith Hospital w Londynie. W 1993 roku rozpoczął specjalizację z chirurgii plastycznej w CMKP. Był jednym z ostatnich uczniów nestora polskiej chirurgii plastycznej prof. Michała Kraussa. Staże specjalizacyjne odbywał między innymi w Hôpital Saint-Louis w Paryżu, pod kierunkiem profesora Pierre Banzet. W 1996 r. uzyskał specjalizację w chirurgii plastycznej i następnie stanowisko adiunkta w CMKP. W 2001 r. uzyskał habilitację i stopień adiunkta habilitowanego. W latach 1997 - 2012 prowadził znaną prywatną praktykę w chirurgii estetycznej i odbywał liczne szkolenia w EU i USA. W latach 1997 – 2012 wykładał w CMKP i na kongresach międzynarodowych. Jako associate professor współpracował z ośrodkami chirurgii plastycznej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. powrócił do intensywnej działalności naukowej i w 2013 r. jako pierwszy Polak został uhonorowany członkostwem w prestiżowym American Society of Plastic Surgeons (ASPS). Jako członek Towarzystwa brał udział w licznych stażach klinicznych, działalności dydaktycznej w Research Education Committe (ASPS) i w kongresach naukowych w USA. W 2013 został Kierownikiem Kliniki Chirurgii Plastycznej i ordynatorem w Szpitalu im prof. W. Orłowskiego w CMKP. Był promotorem wielu doktorantów i nauczycielem oraz kierownikiem specjalizacji wielu znanych obecnie plastyków. W 2019 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego medycyny.

Massimiliano Leporati
Specjalista chirurgii plastycznej

Massimiliano Leporati

Dr Massimiliano Leporati jest chirurgiem plastycznym i szczękowo-twarzowym. W 2008 roku ukończył medycynę na Uniwersytecie Parmeńskim z wynikiem 110/110 i wyróżnieniem, broniąc pracę zatytułowaną „Ratujące życie leczenie chirurgiczne u pacjentów ze zmianami przerzutowymi w węzłach chłonnych w nowotworach głowy i szyi”.

Dr Massimiliano Leporati jest chirurgiem plastycznym i szczękowo-twarzowym. W 2008 roku ukończył medycynę na Uniwersytecie Parmeńskim z wynikiem 110/110 i wyróżnieniem, broniąc pracę zatytułowaną „Ratujące życie leczenie chirurgiczne u pacjentów ze zmianami przerzutowymi w węzłach chłonnych w nowotworach głowy i szyi”.

17 lipca 2014 roku uzyskał specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Oddziale Chorób Głowy i Szyi Szpitala Uniwersyteckiego w Parmie pod kierunkiem prof. E. Sesenny z wynikiem 50/50, broniąc pracę zatytułowaną „Uniwersalny charakter płata wolnego z okolicy kąta łopatki w operacjach rekonstrukcyjnych głowy i szyi”.

W 2015 roku odbywał staż w Institut Universitaire de la Face et du Cou w Nicei (Francja) pod kierunkiem prof. Santiniego oraz asystował prof. Kestemontowi w jego prywatnym gabinecie. Od 2016 roku do lutego 2019 roku był rezydentem w Ivo Pitanguy Institute w Rio de Janeiro (Brazylia).

W lutym 2019 roku uzyskał specjalizację z chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w prestiżowym Ivo Pitanguy Institute w Rio de Janeiro z wynikiem 10/10, broniąc pracę dotyczącą analizy cefalometrycznej u pacjentów kierowanych na zabieg liftingu twarzy. Obecnie prowadzi praktykę prywatną w Mediolanie, Parmie, Rzymie i Florencji. Od stycznia 2021 współpracuje również z Kliniką Ambroziak konsultując pacjentów w zakresie chirurgii plastycznej. Wykonuje zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy i całego ciała, w tym konturowanie ciała, lifting twarzy, modelowanie tkanki tłuszczowej metodą High Definition Liposculpture, operacje piersi, abdominoplastykę oraz zabiegi chirurgiczne w obrębie oczodołów i powiek.
 

Ewa Woźniak-Roszkowska
Lekarz

Ewa Woźniak-Roszkowska

Dr Ewa Woźniak-Roszkowska ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze lata specjalizacji z chirurgii plastycznej spędziła w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala nr 1 w Łodzi, gdzie w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich prowadziła również zajęcia na Uniwersytecie Medycznym na kierunku lekarskim polsko i anglojęzycznym.

Dr Ewa Woźniak-Roszkowska ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze lata specjalizacji z chirurgii plastycznej spędziła w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala nr 1 w Łodzi, gdzie w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich prowadziła również zajęcia na Uniwersytecie Medycznym na kierunku lekarskim polsko i anglojęzycznym.

Obecnie jest asystentem w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej. Dr Woźniak-Roszkowska kończy pracę doktorską w temacie plastyki powiek, poświęconą zaburzeniom ustawienia powieki dolnej i możliwościom ich chirurgicznej korekcji. Pracę kliniczną i naukową kontynuuje w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie, gdzie zajmuje się m.in. leczeniem chirurgicznym nowotworów skóry, chirurgią ręki, korekcjami blizn, zabiegami w obrębie twarzy, brzucha i piersi.

Równolegle ze specjalizacją, lek. Ewa Woźniak-Roszkowska ukończyła z bardzo dobrym wynikiem dwuletnie szkolenie w Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging, w zakresie dermatologii estetycznej i medycyny przeciwstarzeniowej.

Jest członkiem kandydatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz członkiem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Uczestniczy i wykłada na wielu krajowych i międzynarodowych kongresach w dziedzinie chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Regularnie odświeża swoją wiedzę podczas konferencji i szkoleń, co potwierdzają liczne certyfikaty.

W wolnym czasie podróżuje, co jest jedną z jej głównych pasji, a umiejętności plastyczne realizuje również poprzez fotografię i rysunek.
 

Piotr Janik
Lekarz

Piotr Janik

Dr Piotr Janik jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje również w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie, gdzie prowadzi również działalność naukową związaną z chirurgią konturowania sylwetki po masywnej utracie masy ciała (post-bariatric body-contouring).

 

Dr Piotr Janik jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje również w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie, gdzie prowadzi również działalność naukową związaną z chirurgią konturowania sylwetki po masywnej utracie masy ciała (post-bariatric body-contouring).

 

Dr Piotr Janik w 2021 roku odbył Plastic and Reconstructive Surgery Fellowship Programme w Akademikliniken w Sztokholmie, gdzie jednym z jego mentorów był jeden z najbardziej znanych i cenionych chirurgów plastycznych na Świecie – Doc. Per Hedén. 

Wiedzę i praktykę z zakresu przeszczepu włosów zdobywał w klinice Dr. Ötzan Özgür w Ankarze.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

W Klinice Ambroziak Dr Janik pracuje od 2017 roku.

 

Dr Piotr Janik w Klinice Ambroziak wykonuje operacje z zakresu chirurgii plastycznej piersi, brzucha oraz twarzy. Zajmuje się również wykonywaniem liposukcji HD z zastosowaniem Vaser Lipo, chirurgią odtwórczą włosów (przeszczep włosów metodą F.U.E.) oraz leczeniem blizn keloidowych przy użyciu jedynego w Polsce urządzenia o radioterapii powierzchownej skóry.

 

Ponadto Dr Janik wykonuje również zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, których uczył się bezpośrednio od dr n. med. Marcina Ambroziaka, a ich znajomość potwierdzają liczne certyfikaty.

 

Dr Piotr Janik jest członkiem ISAPS (International Society of Aesthetic and Plastic Surgery), PTChPRiE (Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej) oraz PTMEiAA (Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging). Nieustannie szkoli się w zakresie chirurgii estetycznej. Każdą wolną chwilę poświęca na śledzenie najnowszych doniesień w piśmiennictwie z zakresu chirurgii plastycznej. Sam jest autorem i współautorem licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych z zakresu chirurgii plastycznej. 

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych zjazdach, szkoleniach i warsztatach (z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej) w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.

 

W wolnych chwilach Dr Janik realizuje się jako krawiec-amator.

Specjalista chirurgii plastycznej

Witold Waśkiewicz Jr.

Dr Witold Waśkiewicz - chirurg plastyk - jest absolwentem Université Libre de Bruxelles (ULB), na którym uzyskał specjalizacje z chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej oraz estetycznej z wyróżnieniem. Dyplomowany także z chirurgii ortognatycznej na Uniwersytecie w Lyon oraz mikrochirurgii na Uniwersytecie w Paryżu i w Londynie. Przeszedł doskonalenie zawodowe w licznych zagranicznych szpitalach w tym w Glasgow Royal Infirmary oraz prywatnych klinikach.

Dr Witold Waśkiewicz - chirurg plastyk - jest absolwentem Université Libre de Bruxelles (ULB), na którym uzyskał specjalizacje z chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej oraz estetycznej z wyróżnieniem. Dyplomowany także z chirurgii ortognatycznej na Uniwersytecie w Lyon oraz mikrochirurgii na Uniwersytecie w Paryżu i w Londynie. Przeszedł doskonalenie zawodowe w licznych zagranicznych szpitalach w tym w Glasgow Royal Infirmary oraz prywatnych klinikach.

Doktor Waśkiewicz należy do towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Belgii. Przeprowadza operacje estetyczne i rekonstrukcyjne, w szczególności chirurgię plastyczną twarzy w tym pierwotną oraz wtórną plastykę nosa oraz chirurgię piersi. Jego wieloletnia praktyka zawodowa poparta licznymi stażami i kursami zagranicznymi we Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii a także udział w wielu międzynarodowych i krajowych sympozjach cieszy się ogromnym powodzeniem.

Specjalista chirurgii plastycznej

Natalia Krzesniak

Dr n.med. Natalia Krześniak jest Specjalistą Chirurgii Ogólnej i Plastycznej.
Jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Dr n.med. Natalia Krześniak jest Specjalistą Chirurgii Ogólnej i Plastycznej.

Jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Obecnie pracuję na stanowisku Starszego Asystenta w Klinice Chirurgii Plastycznej SPSK im. Prof. W. Orłowskiego oraz jest wykładowcą w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Ukończyła studia doktoranckie w CMKP i w 2010 roku obroniła z wyróżnieniem doktorat pod kierownictwem Pana Profesora Krzysztofa Bieleckiego.

Od tej pory kontynuuje badania naukowe i publikuje. Odbyła roczny staż w jednym z największych ośrodków klinicznych na Taiwanie w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Od wielu lat kształci się na licznych kursach i szkoleniach z chirurgii plastycznej i estetycznej w kraju i za granicą. Poza mikrochirurgią rekonstrukcyjną interesuję się sztuką; malarstwem, teatrem i kinem. Kocham piękno i staram się zawsze pomóc moim pacjentom czuć się ze sobą jak najlepiej.

+48 22 111 50 05 Porozmawiajmy